Tilbage

Generalforsamling


Hej Alle

Der indkaldes til generalforsamling i Ebeltoft Cykelmotion. Generalforsamlingen afholdes i Fodboldklubbens Klubhus:

Mandag d. 14/3 kl 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Aflæggelse af beretning
3. Godkendelse af regnskab og fremlæggelse af budget
4. Fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag. ( evt. forslag skal fremsendes til formanden senest en uge inden generalforsamlingen)
6. Valg af bestyrelse. På valg er Anders Skov Madsen, Heintje Nielsen og Morten Pedersen.
7. Valg af suppleant
8. Valg af 2 revisorer og en revisorsupleant
9. Eventuelt.

Den nye sæson starter søndag d. 3/4 kl 9.30 fra Ebic. Efter generalforsamlingen vil der være opstartsmøde hvor bl.a. følgende vil blive drøftet:
- sikkerhed.
- holdkaptajner.
- holdopdelinger.
- introhold
- input fra medlemmer.

Bestyrelsen opfordrer medlemmerne til at møde op, så vi kan "varme op" til en forhåbentlig god cykelsæson.

Venlig hilsen
Erik Pedersen


Du skal være logged ind før, du kan kommentere på nyheden!

Log ind, ellers kan du oprette dig her